Integritetspolicy

Integritetspolicy hos ShopSign.se / ILSFORT & GROTH Skilte

Syftet med denna integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in, behandlar och skyddar personuppgifter.

Genom att använda webbplatsen www.shopsign.se samtycker du till att ShopSign.se / ILSFORT & GROTH Skilte behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

När du använder www.shopsign.se ber vi om dina personuppgifter endast när det är relevant, t.ex. i samband med ett köp eller vid registrering för vårt nyhetsbrev.

Vi följer alltid alla relevanta lagar, när vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter, och vi lagrar dem endast så länge som vi är juridiskt skyldiga att göra det, eller så länge det är relevant i förhållande till det syfte för vilket du har lämnat in dina personuppgifter.

Dessa uppgifter sparar vi:
När du handlar på www.shopsign.se behöver vi viss personlig information för att kunna verkställa beställningen och serva dig på bästa möjliga sätt.

Därför kan vi be om information som ditt namn, företag, E-post, adress, leveransadress, telefonnummer och betalningsinformation.

ShopSign.se / ILSFORT & GROTH Skilte samlar in och behandlar dina personliga uppgifter på vår webbplats när du: 
-    Besöker webbplatsen
-    Gör en beställning 
-    Öppnar ett kundkonto
-    Registrerar dig för eller avslutar prenumerationen av vårt nyhetsbrev
-    Skickar frågor eller feedback
-    Gör en reklamation

Syftet med att samla in personuppgifter
Köp på www.shopsign.se

När du köper en produkt från www.shopsign.se behöver vi:
-    Din kontaktinformation för att kunna leverera produkten
-    Din e-postadress för att skicka en orderbekräftelse och en leveransbekräftelse

Om du inte vill lämna den information vi begär i samband med ett köp, kommer du tyvärr inte att kunna handla på vår webbplats.

Betalning på www.shopsign.se
När du betalar för din vara samlar vi in:
-    Ditt namn, uppgifterna på ditt betalkort och din IP-adress. 
De uppgifter som samlas in i samband med transaktionen används och lagras endast för hantering av betalningar och för att fullgöra det avtal som ingåtts. 

Prenumerera på nyhetsbrev
När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev ber vi om:
-    Din e-postadress för att kunna skicka ditt nyhetsbrev
-    Ditt uttryckliga medgivande i samband med att du vill få nyhetsbrevet
Du kan när som helst återkalla ditt medgivande och/eller avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Alla nyhetsbrev innehåller också en länk för att avsluta din prenumeration. 


Radering av information
Vi tar bort dina uppgifter efter 5 år, efter att du tagit emot din vara.

Det enda undantaget är din e-postadress, om du har samtyckt till att ta emot erbjudanden och nyhetsbrev från oss. Du kan återkalla även detta medgivande när som helst. 

Databehandlare och andra mottagare av personuppgifter.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part och vi överför inte dina personuppgifter till tredje land. 

Här nedan kan du se i vilka situationer vi kommer att lämna ut personuppgifter till andra. 

Vi har ingått databehandlingsavtal med våra databehandlare. Det garanterar att de följer gällande regler angående skydd av dina personuppgifter. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information tillräcklig säkerhet.

Leverans av köp
För att kunna behandla din beställning tillhandahåller vi ditt namn, din leveransadress, ditt telefonnummer och din e-postadress till transportföretaget, som levererar din vara eller dina varor. Samma information kan också lämnas till eventuella underleverantörer i samband med leveransen av ditt köp.

Speditören och eventuella underleverantörer i samband med leveransen av ditt köp tar emot och behandlar uteslutande informationen för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften. 

Recension av webbplatsen
Du är välkommen att recensera vår webbplats och våra tjänster på Trustpilot, i vilket fall ditt namn och din e-postadress kommer att överföras till Trustpilot. 

Webshop och betalningssystem
ShopSign.se / ILSFORT & GROTH Skilte webshop och betalningssystem ligger hos DanDomain A/S som fungerar som vår databehandlare. Alla personuppgifter du anger på vår hemsida, kommer att lagras i DanDomains Datacenter.   


Dina rättigheter
Vi strävar alltid efter att säkerställa att dina rättigheter är tillvaratagna. 
Du har när som helst rätt att:  
•    Få veta vilka personuppgifter om dig som vi har sparat 
•    Få dina personuppgifter rättade eller ändrade
•    Få personuppgifter borttagna
•    Göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter
•    Lämna klagomål till en dataskyddsmyndighet

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller om du vill att vi ska begränsa vår behandling av dina personliga uppgifter, kan du när som helst skicka en begäran till vår e-postadress info@shopsign.se.

Dataansvarig på ShopSign.se /ILSFORT & GROTH Skilte
Stefan Juul Groth är ansvarig för all insamling, behandling och användning av personuppgifter hos ShopSign.se / ILSFORT & GROTH Skilte och kan kontaktas på sg@shopsign.dk